Welcome to Informačné centrum Európsky dom   Click to listen highlighted text! Welcome to Informačné centrum Európsky dom Powered By GSpeech
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

TMAVOMODRÝ SVET 2016

„TMAVOMODRÝ SVET 2016 / SVET NEVIDIACICH, HLUCHOSLEPÝCH A SLABOZRAKÝCH DETÍ“

1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Strata, alebo poškodenie zraku spôsobuje v živote človeka mnoho zmien a problémov pri zvládaní každodenných situácií, ako sú samostatný pohyb, komunikácia s inými ľuďmi a samotná integrácia do spoločnosti. Nie všetci zrakovo postihnutí ľudia chcú požiadať o pomoc vidiacich spoluobčanov a vo svojich snahám môžu naraziť na zdanlivo neriešiteľný problém. 
Projekt PDF:

 

Aktivity v rámci projektu:

1;         Priestorová orientácia a  pohyb slabozrakých

-        technika pohybu s bielou palicou

-        výcvik orientácie – analýza priestoru s efektívnym využitím integrácie ostatných zmyslov a zvyškov zraku

-        technika pohybu s vidiacim sprievodcom, vyhýbanie sa prekážkam

-        technika bezpečného pohybu bez bielej palice

-        výcvik orientácie spojený s analýzou priestoru

-        výcvik sluchu

-        čítanie reliéfnych máp

 

 

 

2;         Kreatívna tvorba

-        pracovné skupiny zamerané na spracovanie hliny, papiera, výrobkov z kože, dreva, sebarealizácia, maľovanie, kreslenie

-        tanec/šport,  hudba a spev, s cieľom naštudovania hudobného čísla a jeho prezentácie pri ukončení projektu

-        stretnutia so zameraním na, informácie o literatúre pre nevidiacich, dostupnosť danej literatúry, vytvorenie krátkej divadelnej scénky

 

3;         Sebaobsluha

-        rozvoj komunikačných zručností – používanie telefónu, magnetofónu

-        narábanie s pracovnými nástrojmi

-        realizácia jednoduchých opráv a činností

-        precvičovanie techniky čítania a písania Brailovho písma, písanie na špeciálnom kancelárskom stroji pre písanie v Brailovom písme

 

4;         Mediálne zručnosti, dejiny a čítanie / počúvanie

-        rozvíjanie schopnosti nadviazať kontakt a predstaviť sa

-        stretnutia so zameraním na literárnu činnosť – nácvik správnych techník prednesu, verbálnej komunikácie a výslovnosti

-        masmediálna komunikácia v praxi- nácvik kreatívneho myslenia pri písaní krátkych situačných článkov

-        vplyv masovokomunikačných prostriedkom na verejné dianie a dopady ich zneužitia v bežnom živote

-        čo dokáže technika – pomoc pri narábaní s prvkami komunikačných kanálov ako sú film, internet a ich vplyv na prácu žurnalistu v globálnom meradle

Go to Top Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech