Welcome to Informačné centrum Európsky dom   Click to listen highlighted text! Welcome to Informačné centrum Európsky dom Powered By GSpeech
  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

SIK – Sociálna inklúzia v kultúre II. 2016

„Patríme k sebe II.“                                 

Možnosti účasti členov spoločnosti na jeho sociálnom a kultúrnom živote nie sú rovnaké pre všetkých, čo zapríčiňujú rôzne faktory. Projekt „Sociálna inklúzia v kultúre II.“ sa zameriava na mladých ľudí, ktorí majú túto možnosť obmedzenú z dôvodu nevýhodnej geografickej polohy, nedostatočného vzdelania a nízkeho príjmu ako aj z dôvodu zrakového hendikepu. Optika týchto mladých ľudí je často zúžená len na poznanie mikroregiónu alebo dediny a komunity v ktorej žijú. Zámerom nášho projektu je dať týmto mladým ľuďom pocit, že napriek svojej rozmanitosti všetci „Patríme k sebe!“.

Projekt PDF:

V rámci projektu bola realizovaná aj exkurzia Gejzíru Sivá brada
a zároveň oboznámenie sa s témou "Spišský Jeruzalem",
Deti mohli hmatom zisťovať terén a pozíciu objektov na drevenej reliéfnej mape.

Sivá brada
Sivá brada Sivá brada
Sivá brada
Sivá brada Sivá brada
Sivá brada
Sivá brada Sivá brada
Sivá brada
Sivá brada Sivá brada
Sivá brada
Sivá brada Sivá brada
Sivá brada
Sivá brada Sivá brada
Sivá brada
Sivá brada Sivá brada
Sivá brada
Sivá brada Sivá brada
Sivá brada
Sivá brada Sivá brada
Sivá brada
Sivá brada Sivá brada

Exkurzia pokračovala pobytom na Spišskej Kapitule okolí katedrály sv.Martina,
prednáškou na tému "Spišský Jeruzalem"
a tvorivými dielňami v areáli ED.

ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem
ED a Spišský Je...
ED a Spišský Jeruzalem ED a Spišský Jeruzalem

Projekt TMS:
- tvorivé dielne s akademickým maliarom Helmutom Bistikom v Majáku v Zdobe.

Tvorivé dielne
Tvorivé dielne Tvorivé dielne
Tvorivé dielne
Tvorivé dielne Tvorivé dielne
Tvorivé dielne
Tvorivé dielne Tvorivé dielne
Tvorivé dielne
Tvorivé dielne Tvorivé dielne
Tvorivé dielne
Tvorivé dielne Tvorivé dielne
Tvorivé dielne
Tvorivé dielne Tvorivé dielne
Tvorivé dielne
Tvorivé dielne Tvorivé dielne
Tvorivé dielne
Tvorivé dielne Tvorivé dielne
Tvorivé dielne
Tvorivé dielne Tvorivé dielne

 
Projekt SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE

Téma "Patríme k sebe" bola realizovaná v priestoroch ED na Spišskej Kapitule,
modul dielní zameraný na tanec, hudbu a divadlo
a tiež tvorivé dielne so zameraním na zlepšenie kreatívnych zručností.

 

SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE
SOCIÁLNA INKLÚZ...
SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE SOCIÁLNA INKLÚZIA V KULTÚRE

VÝCHODISKÁ PROJEKTU:

Člen každej spoločnosti má právo aktívne sa zúčastňovať na kultúrnom a sociálnom živote spoločenstva.

Láska a porozumenie, prostredníctvom empatie, kooperácie a medzi kultúrneho dialógu sú cestou k potláčaniu diskriminácie, rasizmu, xenofóbie a extrémizmu.

Osvojenie si nových zručností a schopností otvára možnosti skvalitnenia života jednotlivcov, ako aj celej spoločnosti.

Vzdelávanie, ako celoživotný proces nevyhnutný k úspešnému začleneniu v novodobej informačnej spoločnosti vyžadujúcej flexibilný a akčný prístup.

Eliminácia sociálnej a kultúrnej inklúzie vychádza z požiadaviek demokratickej a otvorenej spoločnosti a je predpokladom zachovania rovnosti práv pre všetkých jej členov.

Kultúra, ako kvalitatívna dimenzia jednotlivca, si vyžaduje jeho uvedomenie príslušnosti k spoločenstvu, spoznanie špecifík a odlišností od iných kultúr,  budovanie pocitu hrdosti a ocenenie inakosti iných kultúr.

  

Ciele a prínos projektu:

 Hlavnými cieľmi projektu je:

 Integrovať znevýhodnených občanov a umožniť im aktívnu účasť na sociálnom a kultúrnom živote spoločnosti.

 Informovať týchto občanov o možnostiach vzdelávania, zamestnanosti doma i v zahraničí, trávenia voľného času (predovšetkým v oblasti kultúry), ako aj o otázkach Európskeho občianstva prostredníctvom neformálnych metód vzdelávania.

 Podporiť rozvoj ich špecifických schopností a zručností v oblasti informačných technológií, výučby základov anglického jazyka, tvorby umeleckých predmetov, prípadne hry na hudobný nástroj, spevu a divadla.

 Otvoriť nové možnosti mladým ľuďom uplatniť sa na trhu práce, prípadne pokračovať vo vzdelávacom procese.

 Integrovať takto znevýhodnených mladých ľudí a umožniť im komunikáciu s rovesníkmi z iných miest, sociálnych štruktúr či prostredia.

 Vytvoriť podmienky pre medzi kultúrny dialóg, ktorý umožni účastníkom projektu spoznávať vlastnú kultúru v konfrontácií s inakosťou iných kultúr za účelom tolerancie a pochopenia nutnosti harmonického spolužitia v multi kultúrnom prostredí.

  

Cieľová skupina (účastníci projektu):

 -        25 mladých ľudí vo veku od 15 - 26 rokov z nízko rozvinutých oblastí Východoslovenského regiónu s obmedzenými možnosťami uplatnenia sa na pracovnom trhu, vzdelávania, sociálnej a kultúrnej inklúzie.

 -        5 mladých ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí sú žiakmi Základnej internátnej školy v Levoči (škola pre slabozrakých a nevidiacich)

 -        12 detí z detského domova v Košickej Novej Vsi

 -        5 dospelí, hlucho-slepí, o.z., Maják

 -        Pri selekcii časti vhodných uchádzačov plánujeme osloviť so žiadosťou o pomoc Úrady práce a samosprávne orgány v mestách Košice a obciach Spišského regiónu (Spišské Podhradie, Levoča, Spišská Nová Ves...)

 

Go to Top Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech